Súťaže

VINOHRADY CITY

Miesto: Bratislava, Nové mesto
Investor: TATRA RESIDENCE
Spoluautor: Grido, arch. Gromski
Typ: súťažný návrh

Súťažný návrh rieši zástavbu komplikovaného pozemku v mestskej časti Nové Mesto. Svahovitý pozemok pretína vedenie vysokého napätia. Návrh rešpektuje túto skutočnosť a vytvára zástavbu dvoch zostávajúcich pozemkov funkčne aj architektonicky odlišných zástavieb. Pri železnici sa navrhuje dynamický tvar administratívnej budovy so službami v parteri, ktorá vytvára hlukovú bariéru pre zadnú nižšiu, introvertnú obytnú zástavbu, reflektujúcu estetiku bývalých viníc v tejto lokalite.

Súťaže / VINOHRADY CITY - foto
Súťaže / VINOHRADY CITY - foto
Súťaže / VINOHRADY CITY - foto
Súťaže / VINOHRADY CITY - foto
Súťaže / VINOHRADY CITY - foto
Súťaže / VINOHRADY CITY - foto
Súťaže / VINOHRADY CITY - foto