Súťaže

Obytný súbor VTÁČNIK

Miesto: Bratislava, Nové mesto
Investor: TATRA RESIDENCE
Typ: súťažný návrh 2008

Návrh rieši zástavbu úzkeho údolia radovou zástavbou sekciových domov. Sekcie a dvojpodlažné garážové podlažie výškovým radením sleduje svažitý terén. Pôdorysné uskakovanie otvára nárožným bytom výhľad do ústia údolia.

Súťaže / Obytný súbor VTÁČNIK - foto
Súťaže / Obytný súbor VTÁČNIK - foto