Súťaže

Centrum RUSOVIEC

Miesto: Rusovce
Investor: Bratislava, Mestská časť Rusovce
Typ: súťažný návrh 2010

ABJ pripravilo súťažný návrh do súťaže o riešenie nového centra Rusoviec. Návrh sa vyznačuje geometrickým rastrom uzavretých obytných blokov a dvorov, prelínajúcimi sa námestiami s meniacimi sa atmosférou a funkciami.

Súťaže / Centrum RUSOVIEC - foto
Súťaže / Centrum RUSOVIEC - foto
Súťaže / Centrum RUSOVIEC - foto