Súťaže

Obytný súbor VINO-TERRA

Miesto: Bratislava, Nové mesto
Investor: Z&T a.s.
Typ: súťažný návrh 2009

Súťažný návrh rieši zástavbu vo svahu bývalých vinohradov kolmými terasovými domami, umožňujúcimi maximalizáciu výhľadov a terás. Pozdĺž hornej sekciovej chrbticovej hmoty sa ťahá podzemné parkovanie, horná prístupová komunikácia, ako aj dolná cyklistická cesta. Tieto komunikačne spájajú celý komplex.

Súťaže / Obytný súbor VINO-TERRA - foto
Súťaže / Obytný súbor VINO-TERRA - foto
Súťaže / Obytný súbor VINO-TERRA - foto
Súťaže / Obytný súbor VINO-TERRA - foto
Súťaže / Obytný súbor VINO-TERRA - foto