Súťaže

POST - PASSAGE

Miesto: Šamorín, Hlavné námestie
Investor: CZ SLOVAKIA
Typ: súťažný návrh

Návrh vychádza z premisy - zachovať tvar a mierku pôvodnej budovy pošty na časti predmetného pozemku v kontakte s hlavným námestím. Návrh zapája a vytvára spoločné átrium - dvor s budovou Mestského úradu - historickej susednej budovy. Pasáž, spájajúca dve ulice centra Šamorína, je určujúcim urbanistickým motívom štúdie.

Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto
Súťaže / POST - PASSAGE - foto