Bytové stavby

Vilové domy v Dunajskej Lužnej

Miesto: Dunajská Lužná
Investor: Tatra Residence
Typ: novostavba 2013

Investor zveril už vyhotovený zámer na preprojektovanie ABJ. Nový koncept sa úspešne presadil na trhu, a po výstavbe prvých dvoch budov sa pokračuje s výstavbou ďalšími.

Bytové stavby / Vilové domy v Dunajskej Lužnej - foto
Bytové stavby / Vilové domy v Dunajskej Lužnej - foto
Bytové stavby / Vilové domy v Dunajskej Lužnej - foto
Bytové stavby / Vilové domy v Dunajskej Lužnej - foto
Bytové stavby / Vilové domy v Dunajskej Lužnej - foto
Bytové stavby / Vilové domy v Dunajskej Lužnej - foto
Bytové stavby / Vilové domy v Dunajskej Lužnej - foto
Bytové stavby / Vilové domy v Dunajskej Lužnej - foto