Bytové stavby

Pod vŕškami, obytné domy Tília

Miesto: Záhorská Bystrica, obytný súbor „Pod vŕškami“
Investor: B development s.r.o.
Typ stavby: novostavba
Výška investície: 8 mil. Eur

Koncept bloku B pokračuje v blokovej zástavbe obytného súboru Pod vŕškami. Chránený vnútorný poloverejný priestor vnútrobloku, nízka zástavba s ustúpeným 3.NP sú garanciou kvalitného bývania v tomto

Bytové stavby / Záhorská bystrica Blok B - foto
Bytové stavby / Záhorská bystrica Blok B - foto
Bytové stavby / Záhorská bystrica Blok B - foto
Bytové stavby / Záhorská bystrica Blok B - foto
Bytové stavby / Záhorská bystrica Blok B - foto
Bytové stavby / Záhorská bystrica Blok B - foto
Bytové stavby / Záhorská bystrica Blok B - foto
Bytové stavby / Záhorská bystrica Blok B - foto