Bytové stavby

Bytový dom Leškova

Miesto: Bratislava, Leškova ul. 3
Investor: CEDC
Typ: novostavba 2008

Architekti sa zhostili náročnej úlohy osadenia novostavby medzi dve národné kultúrne pamiatky v Bratislave, mestskej časti Staré Mesto. V úzkej spolupráci s pamiatkovým úradom a klientom vzniklo riešenie akceptovateľné všetkými stranami. Stavba je riešená v kontraste so susednými historickými budovami s bohatým detailným členením jednoduchými modernými líniami a materiálmi. Kancelária aj tu spracovávala projekt od jeho prebojovania na úradoch až po dokončenie realizácie.

Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto
Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto
Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto
Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto
Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto
Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto
Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto
Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto
Bytové stavby / Bytový dom Leškova - foto