Bytové stavby

PARKVILLE - obytný súbor

Miesto: Bratislava, Koliba
Investor: ORCO
Typ: novostavba 2008
Výška investície: 600 mil Sk

Obytný súbor 10 budov s 93 luxusnými bytmi, 180 parkovacími miestami vznikol v spolupráci pražskej pobočky londýnskej kancelárie Jestico Whiles a ABJ. Kancelária a team ABJ sprevádzal tento projekt od vzniku prvých skíc cez vybavenie všetkých povolení, všetkých stupňov projektu, každodenného "boja" na stavbe až do úspešnej kolaudácie

Bytové stavby / PARKVILLE - obytný súbor - foto
Bytové stavby / PARKVILLE - obytný súbor - foto
Bytové stavby / PARKVILLE - obytný súbor - foto
Bytové stavby / PARKVILLE - obytný súbor - foto
Bytové stavby / PARKVILLE - obytný súbor - foto
Bytové stavby / PARKVILLE - obytný súbor - foto