Bytové stavby

Pod vŕškami, obytné domy E1, E2

Miesto: Záhorská Bystrica, obytný súbor „Pod vŕškami“
Investor: Pod vŕškami a.s.
Typ stavby: novostavba

Obytné domy E1, E2 a B5, B6 tvoria zástavbu oboch strán jednej ulice v rámci obytného súboru Pod vŕškami. Jednotný štýl architektúry štyroch budov garantuje kompaktnosť zástavby ulice.

Bytové stavby / Pod vŕškami, obytné domy E1, E2 - foto
Bytové stavby / Pod vŕškami, obytné domy E1, E2 - foto
Bytové stavby / Pod vŕškami, obytné domy E1, E2 - foto