Priemyselné stavby

WOLFCRAFT, priemyselný závod

Miesto: Malé Dvorníky
Typ: novostavba

Výrobný závod WOLFCRAFT je halovou stavbou železobetónovej konštrukcie s metalickým opláštením. Stavba rieši popri výrobnej hale aj dvojpodlažnú časť sociálneho a administratívneho traktu. ABJ zabezpečovalo inžiniering spolu so všetkymi stupňami projektovej dokumentácie.

Priemyselné stavby / WOLFCRAFT, priemyselný závod - foto
Priemyselné stavby / WOLFCRAFT, priemyselný závod - foto
Priemyselné stavby / WOLFCRAFT, priemyselný závod - foto
Priemyselné stavby / WOLFCRAFT, priemyselný závod - foto