Priemyselné stavby

Priemyselný park Veľký Meder

Miesto: Veľký Meder
Investor: Mestský úrad Veľký Meder
Typ: DUR, PSP, RPD

Infraštruktúra priemyselného parku bola navrhovaná ABJ, ktoré zabezpečilo aj všetky povolenia k tomuto investičnému zámeru

Priemyselné stavby / Priemyselný park Veľký Meder - foto
Priemyselné stavby / Priemyselný park Veľký Meder - foto