Priemyselné stavby

Priemyselný park Kostolné Kračany

Miesto: Kostolné Kračany
Investor: Obecný úrad Kostolné Kračany, PROFINANCE s.r.o.
Typ: DUR, PSP, RPD

Infraštruktúra priemyselného parku bola navrhovaná ABJ, ktoré zabezpečilo aj všetky povolenia k tomuto investičnému zámeru.

Priemyselné stavby / Priemyselný park Kostolné Kračany - foto