.team ABJ

Ing. arch. Tomáš Jávorka

javorka@abj.sk
+421 905 321 510


architekt / 31 rokov praxe, aktívna angličtina, nemčina 

Rok narodenia 1963

V roku 1986 ukončil fakultu architektúry SVŠT v Bratislave.

Profesionálna prax:

  • 1987-88 ŠPÚO /Štátny projektový ústav obchodu/, Bratislava Riaditeľ: Ing. arch. Ivan Matušík
  • 1988-90 PRÚCR /Projektový ústav obchodu a cestovného ruchu/, Bratislava Spolupráca s architektmi: J. Bahna, P. Čavara A. Gurtler, M. Kolčák, I. Matušík, F. Minárik, Ľ. Závodný
  • 1990 Založenie architektonického ateliéru A-plus na Žilinskej ulici v Bratislave s M. Budínskou, P. Čavarom a s Ľ. Závodným
  • 1990-95 A-plus architektonický ateliér s Petrom Čavarom
  • 1995-97 Samostatná kancelária so sídlom v Šamoríne
  • 1997 Založenie architektonickej kancelárie Archstudio Bobek / Jávorka spolu s architektom Ľubomírom Bobekom
  • 2000 Vybudovanie vlastných priestorov na Bratislavskej ul. 80 v Šamoríne v bývalej kotolni K2
Ing. arch. Tomáš Jávorka